Pályázatok
Megvalósult pályázatok

Az eszközbeszerzések révén a pályázó minőségi takarmányt képes előállítani, ami az állatok növekedésében, egészségi állapotában, ezen keresztül pedig a hús minőségében is pozitív hatásként jelentkezik. A projekt tehát igazolhatóan helyi termék előállTást szolgált!

állattenyésztéssel, azon belül is mangalica-, juh- és szarvasmarhatartással foglakozik, ahol vágóállatokat tenyésztenek, húst és húskészítményeket állítanak elő.


MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK:

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén a 2014-2020-as tervezési ciklus során LEADER támogatásból az alábbi projektek megvalósítására került sor (a teljesség igénye nélkül):

 

Kedvezményezett: Bussay Szőlő- és Bortermelő Kft.

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21

Projekt címe:Gépbeszerzés a Bussay Kft-nél

Projekt azonosítója: 3342354309 

Projekt rövid leírása:

A Bussay Szőlő- és Bortermelő Kft. a helyi termék előállítás - konkrétan szőtermesztés, illetve bor készítés - fejlesztése érdekében pályázati támogatással 1 db Kubota M5091 Narrow CAB típusú traktort vásárolt meg.  A szóban forgó erőgép a kft. fő profilját jelentő szőlészeti munkák végzéséhez jelent óriási segítséget. A kft. eszközparkjának fejlesztésén túl a projekt hozzájárul a térségi szőlőhegyek megmaradásához, a hagyományos tájhasználat megőrzéséhez. 

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

A gépbeszerzésre koncentráló projekt a szőlőtermesztés hatékonyabb végzése érdekében került megvalósításra. A kft. korábban nem rendelkezett saját tulajdonú erőgéppel, így a szóban forgó traktor beszerzése komoly előrelépés volt a technológiai innováció vonatkozásában.Kedvezményezett: Jánosi  Zsuzsanna őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.3-17

Projekt címe:Agroturisztikai bemutatóhely kialakítása a Luku-hegyen

Projekt azonosítója: 1950594025

Projekt rövid leírása:

A projekt célja a Kerkateskánd közigazgatási területéhez, de földrajzilag Lovászi település nyugati falurésze mögött elhelyezkedő Luku-hegyen a 760 hrsz.-ú ingatlanon található, un. Doma-féle pince agroturisztikai szolgáltatóhellyé való átalakítása. A fejlesztés célja a több mint 100 éves boronafalas pince, mint népi örökség megőrzése és új funkcióval való megtöltése volt. A felújítás lehetővé tette a korabeli borászati eszközök bemutatását, őshonos gyümölcsfák telepítését, oduház kialakítását, melyek együttesen alkalmasak arra, hogy egy a térségre jellemző hagyományos szőlőhegyi birtokot mutathassunk be.

Projekt eredményei:

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

Megvalósult Luku-hegyen egy népi örökségnek számító boronafalas megújítása, amellyel hosszabb távon is biztosított lesz a fennmaradása. Létrejött egy őshonos fajtákból álló gyümölcsültetvény, ahova 17 db oltvány került elültetésre, így bemutathatóvá vált a tradicionális tájhasználat. Az oduház megépültével komplex módon lehet bemutatni a szőlőhegyi gazdálkodást a fenntarthatóság elveit követve.


Kedvezményezett: Lógár Zoltán őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21 

Projekt címe: Új erő- és munkagép beszerzése Lógár Zoltán dobri családi gazdaságában

Projekt azonosítója: 3347298516

Projekt rövid leírása:

A projekt célja Lógár Zoltán Dobriban található őstermelői gazdaságának technológiai fejlesztése volt, elsődlegesen a szőlőtermesztés területén (mely a felhívás alapján helyi terméknek számít). Ennek gyakorlati megvalósítása során beszerzésre került 1 db MTZ 952.7 típusú traktor, valamint 1 db traktorra szerelhető permetezőgép. A fejlesztés megvalósítása során gépcsere történt, ugyanis a fenti traktor helyett a projektben eredetileg egy másik, alacsonyabb műszaki paraméterekkel rendelkező típus szerepelt a projektben.

A megvalósítás során a teljes támogatási összeg felhasználásra került, valamennyi vállalt eszköz beszerzése megtörtént!

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

A támogatás révén a pályázó őstermelői gazdasága technológiai értelemben jelentősen fejlődött. A gépbeszerzések révén jelentős emberi munkavégzés került kivtásra, ami az alkalmazott technológia fejlesztéséát is jelenti.


Kedvezményezett: Hajdár Lászlóné őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21 

Projekt címe: Helyi termék előállítást szolgáló eszközbeszerzés a Hajdár Farmnál

Projekt azonosítója: 3337962829

Projekt rövid leírása:

 A projekt a Bázán működő Hajdár Farm technológiai korszerűsítését célozta, mely során a pályázó több mezőgazdasági gépet szerzett be. Ez az eszközbeszerzés hozzájárult a helyi termék előállítás fejlesztéséhez. A gazdaság fő profilja az állattenyésztés, azon belül mangalica-, juh- és szarvasmarhatartással foglakoznak, vágóállatokat tenyésztenek, húst és húskészítményeket állítanak elő. A vágóállatok tenyésztéséhez elengedhetetlenül szükséges a jó minőségű szálastakarmány előállítása. E projekt ezen a téren valósított meg jelentős előrelépést az alábbiak szerint! 

A két lépcsőben megvalósított fejlesztés első mérföldkövében 1 db New Holland Hengeres Bálózó került megvásárlásra. A beszerzésre került bálázó jelentősége az, hogy általa szakszerűen be lehetbáláznia lekaszált füvet, illetve helytakarékosan lehet elraktározni azt. A második mérföldkő megvalósítása során 1 db Pöttinger Novacat 302 fűkasza került beszerzésre, ami pedig sokkal hatékonyabbá tudta tenni a szálastakarmány előállítást.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 Az eszközbeszerzések révén a pályázó minőségi takarmányt képes előállítani, ami az állatok növekedésében, egészségi állapotában, ezen keresztül pedig a hús minőségében is pozitív hatásként jelentkezik. A projekt tehát igazolhatóan helyi termék előállítást szolgált!


Kedvezményezett: Taródi Jánosné

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.1-17

Projekt címe: Üzletbővítés

Projekt azonosítója: 3416666796

Projekt rövid leírása:

A projekt a Letenye, Kossuth Lajos utca 6. szám alatti üzlet felújítását célozta. A pályázó itt Bionatura Boltot üzemeltet, mely megújítva, tágasabb helyiségben várja a projekt megvalósítása óta a vásárlókat.

A felújítás során a főfalak utólagos szigetelése, az új belső válaszfalak építése, az utcafronti lábazat újravakolása, javítása, az épület nyugati homlokzatának kisebb javítási munkáinak elvégzése,  a főfalak vakolatjavítása és kiszárítása, az átalakított helyiségekben új kerámia burkolatok elhelyezése, nyílászáró cserék, álmennyezet építése és hőszigetelése stb. valósult meg.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 A LEADER támogatás segítségével a fent nevezett üzlett felújítása megtörtént, az épület és vele együtt a bolt megszépült, vonzóbbá vált.


Kedvezményezett: Black Bull Trade Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21

Projekt címe: A Black Bull Trade Kft gazdaságának fejlesztése etetokocsi beszerzésével

Projekt azonosítója: 3330411315

Projekt rövid leírása:

A kft. pusztamagyaródi telephelyére beszerzésre került 1 db RMH Mixell 14 vontatható etetőkocsi, mely a vállalkozás szarvasmarha tenyésztői tevékenységét szolgálja. A megvásárolt berendezés mobil eszköz.

Az RMH Mixeli 14 vontatott kétcsigás takarmánykeverő-kiosztó kocsi használatával jelentős mértékben megnövekedett a szarvasmarha állomány takarmányozási minősége, javult a különböző takarmányösszetevők optimális felhasználása, fokozódott a húshasznosítású szarvasmarhák fejlődése.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 A projekt megvalósításával a vállalkozás elérte a projektben meghatározott céljait: állattartási technológiáját a meglévő körülményeinkhez arányosította, mellyel a termelési kockázatokat csökkentette, a gépek, berendezések beszerzésével a nevelt állatállománnyal arányos gépparkot hozott létre, amellyel további fejlesztés alapjait is megteremtette.


Kedvezményezett: Huller Zoltán őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.3-17

Projekt címe: Szőlőművelési, agro- bor- és gasztroturisztikai tevékenységek javítását szolgáló infrastruktúra fejlesztés megvalósítása Tótszentmárton település zártkertjében, Huller Zoltán gazdaságában.

Projekt azonosítója: 3316113295

Projekt rövid leírása:

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység fejlesztéséhez kapcsolódó építési és eszközbeszerzési infrastruktúra beruházás megvalósítása volt a projekt tárgya. Ennek során elsősorban bortermelési, agro- és gasztroturisztikai funkciókat ellátó épület felújítása valósult meg, mely Tótszentmárton település zártkertjében, a 741 hrsz-on található. A felújításon túl új építmények ésúj  épületrész kialakítása is megtörtént, melynek nyomán a pályázó borászati tevékenységei, valamint a turisztikai szolgáltatásai fejlődtek és bővültek. Főbb megvalósított munkanemek: Az építési tevékenységeken túl grillsütő beszerzése és előkészítő pult készítése, őshonos gyümölcsfák telepítése, borászati eszköztároló kialakítása és marketing célokat szolgáló eszközök beszerzése valósult meg.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 A mezőgazdasági őstermelői, valamint kistermelői tevékenység versenyképességének növekedését, a jövedelmezőség és az eredményesség javulását szolgálta a projekt. Az új funkciók kialakítása, az őstermelői gazdaság diverzifikációjához, új termékek és szolgáltatások bevezetésehez járultak hozzá.


Kedvezményezett: Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.8-21

Projekt címe: Élhetőbb településekért - Tornyiszentmiklós-Kerkateskánd, Lovászi és Szécsisziget

Projekt azonosítója: 3339654355

Projekt rövid leírása: A fejlesztés megvalósítása 2 db mérföldkő lebonyolításával valósult meg. A projekt kizárólag eszközbeszerzést tartalmazott. Az 1. mérföldkőig virágláda, gyümölcsprés, gyümölcsdaráló, vákuumcsomagoló illetve aszalószekrény beszerzése történt meg.  Ezek az eszközök a településkép javítáást, illetve a közösségi gyümölcsfeldolgozás lehetőségének létrehozását szolgálta. A 2. mérföldkő során rendezvénysátor, bankettasztal, bankettszék, kerti pad, kerti szemetes, bozótvágó, lombfúvó illetve kerti kiülő megvásárlására került sor. Az ekkor beszerzett eszközök részben szintén a településkép szíépítését, a zöldterületek hatékonyabb gondozását, részben pedig a közösségi terek bútorzatának megújítását szolgálták. A rendezvénysátor értelemszerűen a szabadtéri közösségi rendezvények lebonyolítása érdekében került beszerzésre.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó: A 4 település összefogásával megvalósuló beruházás hozzájárult a településkép javítááshoz, a zöldterületek karbantartáásnak megoldásához, ileltve  aközösségi rendezvények eszközhátterének megteremtéséhez.


Kedvezményezett: Becsehely Község Önkormányzata

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.8-21

Projekt címe: Településképet javító beruházások Becsehelyen, Valkonyán, Rigyácon, Eszteregnyén és Petriventén

Projekt azonosítója: 3339208714

Projekt rövid leírása: 

Az együttműködő települési önkormányzatok (Becsehely, Valkonya, Rigyác, Eszteregnye és Petrivente) célja a lakossági elégedettség növelése, a településkép minőségének javítása, a település vonzerejének növelése. A projekt ezeknek a céloknak az eléréséhez nyújtott segítséget eszközbeszerzéssel.

Megvásárlásra került 10 db árusítóasztal, LTMG árokásó és kiegészítő felszerelés, 2 db traktor és kiegészítő eszközök, 1 db pótkocsi, ágvágók, ágaprító, aggregátor, rönkhasító, utcabútorok.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó: Az önkormányzatok gépparkja fiatalodott, a feladatok ellátásának színvonala növekedett. A vidéki települések élhetőbbek, vonzóbbak lettek.


Kedvezményezett: Parragi Attila őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.3-17

Projekt címe: Pincefelújítás a Lovászi szőlőhegyen

Projekt azonosítója: 1969952771

Projekt rövid leírása: 

A fejlesztés legfajsúlyosabb eleme egy, a Lovászi szőlőhegyen található présház átfogó felújítása volt. A külsőleg és belsőleg megújult épület a projekt megvalósítását követően alkalmassá vált arra, hogy a XXI. századi elvásároknak megfelelően kiszolgálja az itt végzett őstermelői tevékenységet. Ennek további erősítése céljából megvásárlásra és elültetésre került 10 db őshonos gyümölcsfa (húsvéti rozmaring), valamint a termés megvédése érdekében egy madárháló is megvásárlásra került.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó: A fejlesztés révén a Lovászi szőlőhegyen található őstermelői kisgazdaság olyan felújított gazdasági épülettel rendelkezik, mely lehetőséget biztosít a Kedvezményezett számára a hatékonyabb termelésre, tevékenységeinek továbbfejlesztésére, a szőlőhegyi gazdálkodás hagyományának megőrzésére és általa a tradicionális zalai tájkép fenntratására.

 

 
 


 KAPCSOLAT

Amennyiben kérdése, javaslata, ötlete lenne, keressen minket elérhetőségeinken!

Elérhetőségeink